Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Megastallen in het Meetjesland

Van varkenshok naar veefabriek...

Wat is een megastal? Wat zijn de gevolgen en de alternatieven? lees meer

 

De megastal in het Meetjesland

Her en der in het Meetjesland duiken aanvragen op om megastallen te bouwen. Begin 2013 was er de kwestie van de megastal op ’t Schare in Assenede. Daar deed een familiebedrijf een aanvraag onder de naam ‘An-Pigs’ om een stal te bouwen voor 14.605 varkens en 6.378 biggen. De plannen spraken van een opvanginstallatie voor 8 miljoen liter mest en een mestverwerkingsinstallatie voor 20.000 ton. De bedrijfssite zou 6,5 ha groot worden.

In 2014 werd in beroep een milieuvergunning verleend aan een tweede megastal voor duizenden varkens in de Oude Boekhoutestraat in Bassevelde.

In september 2014 diende Opifex in Bellem (Aalter) een aanvraag in voor het uitbreiden van haar bedrijf van 10.000 naar 50.000 kippen. Daarvoor wil het twee loodsen bouwen aan de Eksterstraat.  Lees het krantenartikel

In 2015 werd een aanvraag ingediend om op de grens van Waarschoot en Zomergem een megakippenstal te bouwen. Pal in een schitterend nog open landschap (zie foto), vlakbij de Lieve. De buurt verwacht daarnaast heel wat geurhinder en zwaar transport. Al gauw ontstond het buurtcomité Lieve-r-Zuiver, dat zich met man en macht inzet om de inplanting tegen te gaan. (lees bijvoorbeeld de open brief aan minister Joke Schauvliege van de woordvoerder van het comité)

Eind 2017 gaat hun strijd nog steeds door, want de aanvrager ging in beroep tegen de afgekeurde milieuvergunningsaanvraag.

Steunen kan, alle info op www.lieverzuiver.be en op facebook.

In 2017 werd een aanvraag ingediend voor 80.000 slachtkuikens in Zomergem, in de Spinhoutstraat. Dat is vlakbij de plek waar ook in Bellem een vergunning voor een megakippenstal werd aangevraagd. Het buurtcomité 'Lieveropenruimte' gaat in beroep, net als de gemeente Zomergem, zowel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen als bij de Raad van State.Lees meer op www.facebook.com/lieveropenruimte en www.lieveropenruimte.wordpress.com.

 

Wat nu?

Lees de stand van zaken halfweg 2015 (artikel in 'Natuur en landschap Meetjesland', zomer 2015, jaargang 22 nr.2)

 

Actie!

In Nederland hebben de provincies Groningen en Brabant een moratorium op de komst van nieuwe megastallen ingesteld. Ben je van oordeel dat we dit voor het Meetjesland ook moeten eisen? Of heb je een andere mening over dit dossier? Laat het ons weten per mail.

Steun en volg het buurtcomité Lieve-r-Zuiver in Waarschoot/Zomergem.

Ook onze collega's van de West-Vlaamse Milieufederatie zijn bezorgd over de huidige tendens in de veehouderij en schreven een platformtekst, waar Natuurpunt en Partners mee zijn schouders onder zet: Bekijk hier de platformtekst

Vraag gratis je sticker aan (5 x 5 cm) en toon dat jij achter leefbare en diervriendelijke boerderijen staat. De sticker is verkrijgbaar in ons secretariaat of op bestelling bij één van onze lidverenigingen.
 

Bron en meer info: milieudefensie Nederland, https://milieudefensie.nl/vee-industrie/megastallen/wat-is-een-megastal

Bron en meer info bij de foto's: www.varkensinnood.nl/wat-wij-doen/reizende-foto-expo/de-vergeten-dieren