Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Kraenepoel en Markettebossen

Kraenepoel: 22 ha (Aalter-Bellem)
Markettebossen: 25 ha (Aalter-Bellem) - privédomein


Beschrijving

Kraenepoel (foto Koen Martens)De Kraenepoel is de laatste van de tientallen vijvers waarmee in de middeleeuwen het Bulskampveld, het uitgestrekte heideveld van Aalter tot Brugge, bezaaid was. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef hij in gebruik als visteeltvijver, waardoor zich een merkwaardige flora kon ontwikkelen die goed leek op die van de Kempense vennen. Maar als gevolg van een slechte waterkwaliteit verdwenen veel van de bijzondere soorten.

 

Dankzij het heldere en slechts matig voedselrijke water komen nu in de Kraenepoel terug heel wat bijzondere dieren en planten voor. Sommige daarvan, zoals het moerashertshooi in de oeverzones, treffen we in Vlaanderen verder bijna alleen aan in Kempense heidevennen.

 

Er komen aan de Kraenepoel heel wat watervogels pleisteren of broeden en er komt een groot aantal soorten libellen voor. Voor de vogelliefhebbers werd een kijkwand geplaatst.

 

De Markettebossen zijn oude, zuurminnende bossen en vormen een uniek restant van de vroegere wastines van het zogenaamde Bulskampveld.

 

 

Beheer

Kraenepoel (foto Koen Martens)In de Kraenepoel werd dankzij een Europees Life-project het slib dat verantwoordelijk was voor de hoge voedselrijkdom van de vijver afgevoerd. De oorzaak lag bij de Bloembeek, die nu is afgekoppeld van de vijver. Sanering van deze beek is essentieel om de Kraenepoel weer op natuurlijke wijze te voeden.

 

Het moerashertshooi kwam massaal terug na de ontslibbing van de Kraenepoel, maar dreigt terug te verdwijnen. De oeverzone is immers aan het verruigen. Een te hoog waterpeil en gebrek aan beheer zijn hier verantwoordelijk voor.

 

De zuidelijke helft van de Kraenepoel (10 ha) is eigendom in onverdeeldheid van Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Aalter, die er ook zorgen voor het beheer. De rest is privé-eigendom.

 

De Markettebossen zijn privé-eigendom.

 

Lees meer:

De Kraenepoel 10 jaar na de herstelmaatregelen: biodiversiteit nam toe maar onvoldoende (Koen Martens), artikel in het driemaandelijks tijdschrift 'Natuur en landschap Meetjesland', jaargang 20 nr.2, zomer 2013, p.12-14

 

Praktisch

  • Bereikbaarheid Kraenepoel:
    - Vanuit de Lotenhullestraat heeft men een mooi zicht over de plas
    - De Markettebossen liggen langs dezelfde straat, aan de overkant
  • Parking: beperkt
  • Bereikbaarheid Markettebossen: niet toegankelijk (privédomein)

 

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
09 265 46 40
ovl.anb@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

 

Gemeente Aalter
Europalaan 22, 9880 Aalter
gemeente@aalter.be
www.aalter.be

 

Natuurpunt Aalter
Koen Martens
09 375 01 88
natuurpuntaalter@skynet.be
www.natuurpunt.be/aalter

 

Op stap met een natuurgids 

Wil je de Kraenepoel verkennen met een ervaren natuurgids? Boek met je vereniging, school of vrienden persoonlijke begeleiding op maat, aangepast aan het tempo en de interesses van de groep. Een standaardboeking kost 40 euro.

 

Natuurgidsenwerking Meetjesland
Natuurpunt en Partners Meetjesland
stationsgebouw
K. Astridplein 1
9900 Eeklo
09 377 93 00
info@NPMeetjesland.be

 

Lees meer over onze natuurgidsenwerking

Locatie: 
Javascript is required to view this map.