Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Militair Vliegveld

93 ha (Ursel-Knesselare)


Beschrijving

Midden in het Drongengoedbos ligt een militair domein met een vliegveld, dat momenteel als burgerluchthaven wordt gebruikt.

Militair domein in Ursel (foto ANB)

 

In de bermen van en aanpalende terreinen aan het vliegveld komen uiterst waardevolle relicten voor van heide en heischraal grasland. De bodem bestaat uit stugge, ondoordringbare klei waarbij een zanderige bovenlaag plaatselijk niet of nauwelijks aanwezig is. We treffen er zogenaamde natte heide aan. De meest typische plant is de ronde zonnedauw, een zeldzaam vleesetend plantje dat groeit op zeer arme gronden. Een zeldzame dagvlindersoort van het gebied is het groentje. De heide is ook rijk aan nachtvlinders. De levendbarende hagedis is hier zeer algemeen aanwezig en de boompieper is een jaarlijks terugkerende zomergast. Verder is er nog een wilgenbosje met rijke mossenflora.

 

Vroeger bestond het samen met het Maldegemveld echter uit ‘woeste gronden’, begroeid met heide en her en der wat bomen en struiken. Herders trokken er rond met hun kudde schapen. 
Met de massale bebossing sinds de 18de eeuw ontpopte het Drongengoed zich tot een winstgevend bosbouwcentrum. Zo was de heide in dit donkere bos - behalve op enkele open plekken - geen lang leven meer beschoren. Maar in de bodem van de beboste stukken behouden de zaden van de heide tientallen jaren lang hun kiemkracht….

 

Beheer

Het militair vliegveld is eigendom van het Ministerie van Defensie en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met Natuurpunt.

Plaggen van het Militair domein in Ursel (foto ANB)

 

Momenteel wordt er door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gewerkt op het domein. De werken kaderen in het Europese LIFE-natuurherstelproject DANAH om het heide-landschap van weleer op 12 Belgische militaire domeinen te herstellen. Om de zeldzame heide in Ursel opnieuw het daglicht te gunnen, worden de naaldbomen in de strook tussen de landings- en taxibaan op het militaire vliegveld gerooid. De oude beukendreven en alleenstaande of groepjes loofbomen blijven hierbij gespaard. Daarna wordt de organische toplaag van de bodem afgeschraapt (plaggen). Hierdoor krijgt de heidezaden in de bodem voldoende licht en ruimte om zich volop te ontwikkelen. Dit heideherstel schept meteen nieuwe kansen voor zeldzame planten zoals het hondsviooltje, heidekartelblad en de ronde zonnedauw en voor vlinders waaronder de kleine ijsvogel- en aardbeivlinder.

Schapen op het Militair domein in Ursel (foto ANB)

 

Met deze maatregel zorgt het ANB volgens de Europese Habitatrichtlijn voor de instandhouding en uitbreiding van het - zeker in Oost-Vlaanderen - zeldzame vegetatietype ‘Atlantische heide en heischrale graslanden’. Het beheer van de heide zal bestaan uit regelmatig maaien en het laten grazen van schapen. 


De gerooide bomen te Ursel wordt gecompenseerd op het militaire domein te Brustem (Sint-Truiden). Naast dit heideherstel voor meer biodiversiteit, blijft bosuitbreiding in het Meetjesland een belangrijke doelstelling van het ANB.

 

Al sinds 1999 slaan de Vlaamse overheid en Defensie de handen in elkaar om werk te maken van natuurontwikkeling op de militaire domeinen. Deze samenwerking wordt verzilverd in het Europese LIFE-project DANAH (Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = Natuurherstel).

 

(bron artikel: Patrick Verheye, ANB, 2009)

 

Praktisch

 • Bereikbaarheid:
  - Via het Drongengoedbos
  - Het gebied is enkel toegankelijk onder begeleiding op aanvraag bij Natuurpunt Maldegem-Knesselare of het Agentschap voor Natuur en Bos
 • Parking: op 100 m van restaurant het 'Jagershof' bevindt zich de parking van het Vlaams Gewest
 • Fietsen:
  - Toegestaan op de hoofdas in het Drongengoedbos
  - Het gebied ligt nabij knooppunt 75 en tussen knooppunt 82 en 70 van het Fietsnetwerk Meetjesland 2013
 • Wandelen: enkel onder begeleiding
 • Cafetaria: cafés/restaurants in de buurt van de parking
 • Speeltuin: aan de horecazaken in de buurt

 

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
09 265 46 40
ovl.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

 

Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Steven Degraer
09 374 76 83 of 0494 07 03 71
steven.degraer@mumm.ac.be
www.natuurpunt.be/maldegem-knesselare

 

Lees meer

Heideherstel op het militair domein
Patrick Verheye (Agentschap voor Natuur en Bos), Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 15 nr. 2 (2008), verscheen in licht gewijzigde vorm

 

Een duurzame visie voor het gebied Drongengoed
Patrick Verheye (Agentschap voor Natuur en Bos), Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 16 nr.2 (2009)

 

 

Locatie: 
Javascript is required to view this map.