Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Poekebeekvallei

4,62 ha (Aalter en Ruiselede)


Beschrijving

Kontenhoekbosje (foto Marc De Schuyter)

Na meer dan 2 jaar onderhandelen slaagde Natuurpunt er in 2008 in om enkele bosjes en graslanden aan te kopen in de vallei van de Poekebeek. Ze liggen aan de sterk kronkelende Poekebeek net opwaarts van het kasteeldomein van Poeke en overstromen dan ook regelmatig. De aankoop biedt mogelijkheden voor herstel van natuur en landschap.

 

Ligging 

Op de topografische kaart heeft het gebied de naam ‘Kontenhoek’. De naam verwijst naar het Franse woord Comte (graaf), waarbij men doelde op de in 1807 geboren kasteelheer en baron van Poeke, ofwel op zijn zoon Alfred, eveneens baron van Poeke. In de Kontenhoek moesten vele landbouwers als pachter van de baron op goede voet met hem staan. De naam ‘comten(konten)hoek’ lag dus in de volksmond voor de hand om dit gehucht een passende naam te geven!

 

De nieuw aangekochte percelen zijn gelegen op de rechteroever van de kronkelende Poekebeek en bevinden zich op het grondgebied Ruiselede. De Poekebeek vormt de gemeentegrens. Ook op de linkeroever, op het grondgebied Aalter (Meulemeersen), is Natuurpunt eigenaar van een graslandperceel. Alle verworven percelen hebben de bestemming ‘natuurgebied’ op het gewestplan.

 

Natuur- en landschapswaarden 

Witte klaverzuring (foto Marc De Schuyter)De potenties voor natuur- en landschapsherstel in het gebied zijn groot. Dit blijkt onder meer uit de hoge soortenrijkdom. In 2008 werden meer dan 100 soorten planten gedetermineerd, waaronder witte klaverzuring, bosanemoon, speenkruid, gewone salomonszegel en gevlekte aronskelk. De bossen werden een paar jaar terug gekapt. De vorige eigenaar opteerde voor de aanplant van populieren. Natuurpunt zal meer kansen geven aan streekeigen soorten zoals essen, zwarte elzen en wilgen. Deze soorten vestigen zich bovendien al spontaan.

 

Beheer

De komende maanden zal Natuurpunt een beheerplan voor het gebied opmaken. Er zal gekozen worden voor spontane bosontwikkeling in de bosjes. Een mogelijkheid is om door een gericht beheer natuurrijke bosranden te creëren met onder meer Gelderse roos, lijsterbes, sleedoorn en éénstijlige meidoorn.

 

Speenkruid (foto Marc De Schuyter)Voor het beheer van de graslanden zal worden samengewerkt met 2 lokale landbouwers die bereid zijn niet te bemesten en geen pesticiden te gebruiken. Zo kunnen soorten typisch voor beekdalgraslanden zoals pinksterbloem en koekoeksbloem opnieuw kansen krijgen. Dergelijke extensief uitgebate perceeltjes zijn ideaal voor jongvee. Verder gaat Natuurpunt wellicht houtkanten en/of knotwilgen aanplanten op de perceelsranden en wil men 1 of meerdere poelen aanleggen.

 

De aankoop biedt ook mogelijkheden voor een natuurlijke ontwikkeling van de Poekebeek: een verdere ontwikkeling van de meandering van de waterloop, een zeldzaam fenomeen in onze streek, is door de aankoop perfect mogelijk.

 

De nieuwe aankoop ligt in het werkingsgebied van De Torenvalk vzw (gemeente Ruiselede) en het vroeger verworven perceel ligt in het werkingsgebied van Natuurpunt afdeling Aalter. Het is logisch om het gebied als één geheel te ontwikkelen. Natuurpunt Aalter zal in eerste instantie instaan voor het beheer van het gebied. Het is evident dat dit in nauwe samenwerking met De Torenvalk zal gebeuren. Een eerste voorbeeld van deze samenwerking was het herstel van de trage weg en de aanplant van knotbomen op de Dag van de Natuur in 2008.

 

(bron artikel: Koen Martens, voorjaar 2009)

 

Praktisch

  • Bereikbaarheid:  via het Boterstraatje (aan de achterzijde van het kasteeldomein in Poeke)
  • Parking: in het dorp van Poeke
  • Fietsen:
    - ligt vlakbij knooppunt 8 en 9 van het Fietsnetwerk Meetjesland 2013
    - Poekebeekroute (46 km) verkrijgbaar bij Toerisme Meetjesland
  • Wandelen: Poekekasteelroute (7 km) verkrijgbaar bij Toerisme Meetjesland

 

Steun de Vallei van de Poekebeek

Dankzij jouw steun kan dit natuurgebied verder ontwikkeld en beschermd worden. Je krijgt een fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro, waarmee je tot 40% van het bedrag kan terugkrijgen via je belastingen. Overschrijven kan op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van 'projectnr. 6671 Poekebeekvallei'.

 

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken? Natuurpunt Aalter organiseert af en toe beheeractiviteiten in het gebied. Neem contact op met de conservator. 

 

Het Kontenhoekbosje (foto Marc De Schuyter)

 

Contact 

Natuurpunt Aalter
Koen Martens
09 375 01 88 of 0476 76 05 16
natuurpuntaalter@skynet.be
www.natuurpunt.be/aalter

 

Op stap met een natuurgids 

Wil je dit gebied verkennen met een ervaren natuurgids? Boek met je vereniging, school of vrienden persoonlijke begeleiding op maat, aangepast aan het tempo en de interesses van de groep. Een standaardboeking kost 40 euro.

 

Natuurgidsenwerking Meetjesland
Natuurpunt en Partners Meetjesland
stationsgebouw
K. Astridplein 1
9900 Eeklo
09 377 93 00
info@NPMeetjesland.be

 

Lees meer over onze natuurgidsenwerking

 

 

Locatie: 
Javascript is required to view this map.