Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Vrombautsput

 

6,2 ha

 

Beschrijving

Woelige geschiedenis

Dit gebied kent sinds de jaren 1970 een opmerkelijke geschiedenis. Het was oorspronkelijke een zandwinningsput voor de aanleg van de naburige expressweg. Later deed het dienst als stortplaats voor inerte afvalstoffen: de eigenaar kreeg een exploitatievergunning voor een klasse 3–stort (storten van zuivere grond en steengruis). Maar men hield zich niet aan de regels en er werd van alles in gestort. Water-onderzoeken bevestigden verontreiniging.

 

Later kreeg het de bestemming 'ontginningsgebied met nabestemming landbouw', maar waar landbouw niet meer mogelijk is. Gedurende die laatste periode ontwikkelde het gebied zich als een ecologisch zeer waardevol terrein. De grote waterplas is daarbij een belangrijke rol gaan spelen als overwinterings- en broedplaats van talrijke watervogels.

 

 

In 2001 al overwoog de stad Eeklo om het gebied aan te kopen als natuurgebied. De plaatselijke natuurverenigingen ijverden al jarenlang voor het behoud van het domein als natuurgebied. Er volgden echter processen en getouwtrek om dit tegen te houden. Uiteindelijk werd het gebied gesaneerd, zodat stad Eeklo het gebied zou kunnen aankopen en verder ontwikkelen. In oktober 2011 startte de definitieve afwerking van de Vrombautsput als natuurgebied. We moesten nog wachten tot halfweg 2012 vooraleer het gebied kon aangekocht en opengesteld worden als stedelijk natuurgebied. De Vrombautsput blijft (voorlopig) echter ingekleurd als agrarisch gebied, waardoor bijvoorbeeld het inplanten van een vogelkijkhut niet mogelijk is. Als alternatief werd gekozen voor een kijkwand.

Beheer

Het gebied is eigendom van stad Eeklo en wordt dan ook beheerd door de stad, in samenspraak met Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem.

 

Vrombaut, Vromoud?

Het gebied ligt in de Vrombautstraat, die genoemd is naar de Eekloos-Lembeekse familie Vromoud. De oudste variant 'Vromoudstraat' dateert uit 1350. Verschillende leden van deze familie waren doorheen de eeuwen sterk vertegenwoordigd in het lokale, politieke landschap als baljuw, schepen of burgemeester. (bron: P. Van De Woestyne, Meetjeslandse toponiemen tot 1600, deel IV: Keuren in Eeklo-Lembeke, band 1: Eeklo, p. 22-23.)

 

 Natuur

Ooit werden hier minder algemene vogels als zwarte stern, pijlstaarteend, krooneend, grote zaagbek en watersnip gespot. Het zijn vooral duikeenden zoals de kuifeend die lang op de plas verblijven. Bij deze eenden staan de poten meer achterwaarts op het lichaam ingeplant zodat ze gemakkelijk kunnen kantelen en duiken om onder water te zoeken naar vis. En dat er vis zit in de put is zeker. Die werd er opgestoken door vissers. Nu profiteren de vogels er ook van.

 

 

De oevers van de put zijn grotendeels niet zacht glooiend, maar gaan tamelijk steil naar beneden en zijn begroeid met struiken. Zacht glooiende oevers zijn goed voor amfibieën om er te zonnen en op te warmen.

 

De woelige geschiedinis zorgt ook voor een hele waaier aan plantensoorten. Enkele minder algemene, recente vondsten waren aardaker en middelste ganzerik.

 

Praktisch 

 • Bereikbaarheid:
  - Via de Vrombautstraat
 • Toegankelijkheid
  -Het gebied is deels toegankelijk op het daarvoor aangelegd pad. Van aan de kijkwand en ook even verderop heb je zicht op de plas. Vooral in de winter zijn nogal wat watervogels te bekijken.
 • Fietsen:
  - Niet toegestaan in het natuurgebied
  - Het gebied ligt tussen knooppunt 87 en 62 van het Fietsnetwerk Meetjesland 2013
 • Wandelen:
  - Wandelpad door het gebied
  - Rondleiding voor groepen op aanvraag. Contacteer hiervoor de milieudienst van Eeklo.

 

Contact

 Rondleiding voor groepen kunnen op aanvraag.

 

 

Milieudienst Eeklo
Stadskantoor
Industrielaan 2
9900 Eeklo>
09 218 28 20
milieudienst@eeklo.be

 

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Christine De Bie
09 377 68 73
eeklo-kaprijke-evergem@NPMeetjesland.be

 

 

Locatie: 
Javascript is required to view this map.